Glasnik matematički 49.1

Novi broj časopisa Glasnik matematički
(49.1 - lipanj 2014)
će uskoro biti u tisku.
Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/
Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka
iz novog broja možete naći na

http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/vol_49/vol49no1.html

Pristup punim tekstovima je moguć s institucija
koje imaju pretplatu ili razmjenu na Glasnik.

Andrej Dujella
(glavni urednik Glasnika)

Math.e na Twitter-u i Facebook-u

Dragi čitatelji,

odnedavno imamo (neslužbenu) Facebook stranicu te Twitter kanal na kojima možete pratiti sve naše objave. Osim novih brojeva math.e časopisa te Glasnika matematičkog, na navedenim društvenim mrežama donosimo i obavijesti o raznim matematičkim događanjima u Hrvatskoj. Statusi se generiraju izravno iz našeg RSS izvora.

Profile na društvenim mrežama napravio je jedan naš student te se za sve tehničke upite/savjete vezane uz prisutnosti na društvenim mrežama obratite njemu na (matija.mandaric+math.e@gmail.com), odnosno na same profile na društvenim mrežama.

24. broj časopisa math.e

Dragi čitatelji,

Objavljen je dvadeset i četvrti broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

U ovom broju objavljen je članak Prigušivanje mehaničkih vibracijaK. Burazina, Z. Tomljanovića i I. Vuksanović sa Svučilišta Josipa Juraja Strossmayera iz Osijeka. Rad daje zanimljiv prikaz problema gušenja neželjenih vibracija u mehaničkim sustavima. Posebna značajka ovog članka je razmatranje niza primjera iz svakodnevnog života gdje se pojavljuje potreba gušenja neželjenih vibracija. Za stanovnike juga Hrvatske, bit će zanimljivo pročitati da su takve tehnike korištene za povećavanje sigurnosti konstrukcije mosta Dr. Franje Tuđmana u Dubrovniku.

U radu Decimalna točka – pjesmica i apleti, Antonija Horvatek, učiteljica-savjetnica OŠ Josipa Badalića, Graberje Ivaničko daje primjer kako se sustav GeoGebra može koristiti u nastavi matematike u osnovnoj školi. Pored niza java apleta A. Horvatek te članka koji opisuje njihov nastanak, objavljuje i matematičku pjesmicu kojom se na vrlo kreativan način pojam decimalne točke objašnjava učenicima osnovnih škola. Za potpuno čitanje ovog članka u vašem pregledniku potrebno je aktivirati mogućnost izvršavanja Java apleta, npr za FireFox to je opisano ovdje a za Internet Explorer ovdje postupak za ostale preglednike je analogan navedenim postupcima.

U radu Dekompozicija matrice na singularne vrijednosti, A Novak Sveučilište u Dubrovniku i D. Pavlović, AVL-AST d.o.o., Zagreb daju primjer kako razviti i ubrzati sustav prepoznavanja rukom pisanih brojeva metodama računarskog vida. Dvije su komponente prezentiranog algoritma bitne. Smanjenje dimenzije problema i uklanjanje neželjene varijacije u snimljenim rukom pisanim brojevima. Način rada algoritma je prezentiran na primjeru kolekcije rukom pisanih brojeva koju je skupila američka poštanska služba. Ovaj primjer je poznat kao teški ogledni primjer za klasifikaciju podataka.

Želim vam svima ugodno čitanje novih članaka.

L. Grubišić,
glavni urednik

Glasnik matematički 48.2

Novi broj časopisa Glasnik matematički
(48.2 - prosinac 2013)
će uskoro biti u tisku.
Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/
Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka
iz novog broja možete naći na

http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/vol_48/vol48no2.html

Pristup punim tekstovima je moguć s institucija
koje imaju pretplatu ili razmjenu na Glasnik.

Andrej Dujella
(glavni urednik Glasnika)

 

23. broj časopisa math.e

Dragi čitatelji,

Objavljen je dvadeset i treći broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

U ovom broju objavljen je članak Benfordov zakon (cf. wikipedia: Benfordov zakon) čiji su autori Bojan Basrak i Ivan Varga s Matematičkog odsjeka, Prirodoslovno matematičkog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu. Članak je prikazuje zanimljivi statistički tekst s mogućom primjenom u otkrivanju prevara u financijskim izvještajima. Problem intrigira matematičare i financijske stručnjaka od 1881 godine kada je Simon Newcomb primijetio neočekivane pravilnosti ponavljanja znamenaka u logaritamskim tablicama.

Nadalje, donosimo prilog Geomatematički pojmovnik Tomislava Malvića i Borisa Vrbanaca iz INA, d.d. - SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Sektor za geologiju i upravljanje ležištima koji je posvećen razvoju hrvatskog strukovnog nazivlja u području geometematike. U prilogu članku nalazi se cjeloviti hrvatski rječnik geometematičkih pojmova koji bi trebao olakšati pristup ovom izrazito dinamičnom znanstvenom i stručnom području kako stručnjacima iz prakse, tako i matematičarima zainteresiranim za moguću suradnju s privredom.

Na kraju, donosimo i članak Krivulje s više fokusa Stjepana Poljaka i Tomislava Rudeca iz Osijeka.  Važan doprinos ovog rada je i algoritam tipa podjeli pa vladaj za crtanje ovakvih krivulja. U radu je također dan i grafički prikaz više krivulja koje se dobivaju ovim algoritmom.
Želim vam svima ugodno ljeto i ugodno čitanje novih članaka.

L. Grubišić,
glavni urednik

Glasnik matematički 48.1

Novi broj Glasnika matematičkog
(48.1 - lipanj 2013)
će uskoro biti u tisku.
Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/
Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka
iz novog broja možete naći na
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/vol_48/vol48no1.html
Pristup punim tekstovima je moguć s institucija
koje imaju pretplatu ili razmjenu na Glasnik.

Andrej Dujella
(glavni urednik Glasnika)

22. broj časopisa math.e

Dragi čitatelji,

Objavljen je dvadeset i drugi broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo tri matematička članka, te dvije avi animacije modela hiperboličke ravnine.

U članku O modelima hiperboličke ravnine, Vedrana Mikulić Crnković i Ivona Novak sa Sveučilišta u Rijeci, daju interesantan prikaz, s velikim brojem crteža, modela neeuklidske geometrije. Kao prilog članku objavljene su i dvije avi animacije. Za gledanje je potrebno imati odgovarajuću nadogradnju (plug-in) mrežnog preglednika.

U članku O Ginijevu koeficijentu koncentracije, Bojan Kovačić, Renata Opačić i Luka Marohnić, sa Tehničkog veleučilišta u Zagrebu se bave problemom majorizacije vektora i primjenama u ekonomiji. U članku je dano nekoliko ilustrativnih primjera.

U članku Kvantitativne metode odlučivanja – problem složene razdiobe ulaganja, Tihana Strmečki, Ivana Božić i Bojan Kovačić sa Tehničkog veleučilišta u Zagrebu daju nastavak razmatranja iz prvog dijela članka objavljenog u broju 19 ovog časopisa. Nastavak članka se bavi problemom složene razdiobe ulaganja. Članak ima i didaktičku vrijednost kao doprinos razvoju metoda poučavanja tehnika dinamičkog programiranja studenata stručnih studija.

 

Verzije članaka koje su pogodne za tiskanje možete preuzeti na portalu hrčak.

 

Glavni urednik:
Luka Grubišić

Glasnik matematički 47.2

Novi broj Glasnika matematičkog
(47.2 - prosinac 2012)
će uskoro biti u tisku.
Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/
Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka
iz novog broja možete naći na
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/vol_47/vol47no2.html
Pristup punim tekstovima je moguć s institucija
koje imaju pretplatu ili razmjenu na Glasnik.

Andrej Dujella

(glavni urednik Glasnika)

21. broj časopisa math.e

Dragi čitatelji,

Objavljen je dvadeset i prvi broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo četiri matematička članka.

U članku Od koenigsberških mostova do kineskog poštara autori Anka Golemac, Ana Mimica i Tanja Vučičić s Odjela za matematiku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu daju kratak osvrt na povijest teorije grafova i u tom kontekstu govore o rješavanju Problema kineskog poštara, kao jednog o najpoznatijih problema kombinatorne optimizacije.

U članku Problem ispunjivosti logičke formule (SAT) bivši studenti PMF-Matematičkog odsjeka Matej Mihelčić i Tihomir Lolić daju prikaz problema ispunjivosti formule logike sudova (SAT) te daju neke osnovne rezultate vezane uz algoritamski pristup navedenom problemu.

U članku Pascalov trokut za t-dizajne autori Anka Golemac, Danijela Šarac i Tanja Vučičić s Odjela za matematiku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu objašnjavaju pojam presječnih brojeva t-dizajna te izvode rekurziju kojom se presječni brojevi mogu rasporediti u trokutastu formu koja je analogna Pascalovom trokutu za binomne koeficijente.

U članku Trisekcija kuta autor Marko Srebačić, student na PMF-Matematičkom odsjeku daje povijesni prikaz problema trisekcije kuta.

 

Verzija članaka koje su pogodne za tiskanje, možete preuzeti na portalu hrčak

 


Glavni urednik:

 

Luka Grubišić

Poziv na predavanje "Poslijediplomski studij u inozemstvu: zašto i kako"

Dr. Domagoj Babić s UC Berkeley će 27. lipnja na Fakultetu elektrotehnike i računarstva održati predavanje o mogućnosti upisivanja poslijediplomskog studija u inozemstvu. Svi zainteresirani su lijepo pozvani na predavanje.

Više informacija se može naći na sljedećem linku.

Sažetak: U govoru ću predstaviti publikaciju "Vodič za poslijediplomski studij u inozemstvu", koja će uskoro doživjeti novo izdanje. Nakon kratkog pregleda generalnih trendova u visokom obrazovanju u svijetu, fokusirat ću se na računalne znanosti. Obradit ću rangiranje sveučilišta u računalnim znanostima te kako rang sveučilišta utječe na karijere i zaposlenika sveučilišta i studenata. U nastavku ću obraditi kriterije koje sveučilišta koriste kod primanja studenata na poslijediplomski te kako jedan tipičan doktorat izgleda na sveučilištima vani. Pošto je jedno od najčešćih pitanja o studiju u inozemstvu pitanje financija, pojasnit ću sistem financiranja poslijediplomskih studija te spomenuti razne izvore financiranja za razmjene studenata. Na kraju ću ostaviti barem jedno 15-20 minuta za pitanja publike i diskusiju.