Novi članak u math.e

Dragi čitatelji,

objavljen je novi članak u math.e, dio budućeg 15. broja, u kojem autor Goran Malić, student na PMF-Matematičkom Odjelu piše o arbelosu.

Arbelos ili postolarov nož je lik omeđen trima međusobno tangentnim polukružnicama s kolinearnim središtima. Tim su se likom bavili starogrčki matematičari Arhimed i Pappus Aleksandrijski. Arhimed je unutar arbelosa uočio dvije istaknute kružnice jednakog radijusa, koje je spomenuo i u svojoj ”Knjizi Lema”, dok je Pappus zaključio da je arbelos ispunjen tangentnim kružnicama. Njihov je rad, nakon gotovo dvije tisuće godina, obradio i popularizirao Leon Bankoff, uvodenjem nekoliko novih sličnih kružnica.

U članku su opisana osnovna geometrijska svojstva arbelosa i kružnica koje su proučavali Arhimed i Pappus. Pri tom su neke konstrukcije prikazane dinamički, korištenjem Geogebrinih Java appleta.

Članak možete pročitati ovdje.

Glasnik matematički - broj 44.2

U tisku je novi broj časopisa Glasnik Matematički (44.2 - prosinac 2009).

Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici

http://web.math.hr/glasnik/

Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka iz novog broja možete naći na

http://web.math.hr/glasnik/vol_44/vol44no2.html

Pristup punim tekstovima je moguć s institucija koje imaju pretplatu ili razmjenu.

 

Glasnik je nedavno ušao na "Reference List Journals" MathSciNeta:

http://www.ams.org/mathscinet/mrcit/journal_list.html

počevši od broja 44.1:

http://www.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=275278

Proslava 150. obljetnice Riemannove hipoteze

U srijedu, 18. studenog proslavit će se 150. obljetnica znamenite Riemannove hipoteze održavanjem predavanja u cijelom svijetu. I Hrvatska će se uključiti u proslavu s predavanjem Borisa Širole

Bijela kuća ide stopama e.math.hr

Web stranice Bijele kuće http://www.whitehouse.gov/ se prešle na isti CMS kao i e.math.hr. Riječ je o softverskom paketu Drupal.

14. broj časopisa math.e

Dragi čitatelji,

Objavljen je četrnaesti broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo četiri matematička članka.

Novi broj objavljen je na potpuno redizajniranoj web stranici, koja osim novog izgleda, donosi i novu tehnologuju unosa matematičke notacije, što će olakšati kreiranje članaka za math.e. Nova web stranica također sadrži informacije o matematičkim događanjima u Hrvatskoj, kao i izbor matematičkih blogova (za sada samo na engleskom, ali se nadamo da će se uskoro naći i hrvatski matematičar-bloger). Radi olakšanog praćenja dotoka novih informacija na e.math.hr, ugrađen je i RSS sakupljač, dostupan preko sličice  smještene na dnu početne stranice. Također, e.math.hr od sada ima i tražilicu.

Nadamo se da će nova web stranica e.math.hr, uz pomoć cjelokupne matematičke zajednice, postati važan dio hrvatskog matematičkog web prostora.

 

Autori Bojan Basrak, docent na PMF-Matematičkom Odjelu, i Ivana Slamić, asistentica na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci, u članku Primjena vjerojatnosti u usporedbi DNK nizova ( verzija), ilustriraju korištenje matematičkih alata u suvremenoj genetici.

Maja Fošner i Tomaž Kramberger s Fakulteta logistike Sveučilišta u Mariboru u članku Teorija grafova i logistika ( verzija, engleska verzija, slovenska verzija) opisuju vezu logističkih problema iz svakidašnjeg života i teorije grafova.

U članku Alternativna definicija limesa funkcije ( verzija) autori Ozren Perše, docent na PMF-Matematičkom Odjelu, i Ana Zeman, diplomantica istog fakulteta, prezentiraju jednu alternativnu definiciju limesa.

Uz pomoć članka Inverzija ( verzija), Haruna Šiljka, studenta Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, čitatelj može dobiti osnovne informacije o inverziji u planimetriji.

 

Pozivamo zainteresirane čitatelje da nam šalju svoje priloge za buduće brojeve časopisa na adresu mathe@math.hr. Rado ćemo vam pomoći pri izboru teme i drugim savjetima, a podsjećamo da su dostupne upute za autore.

Glavni urednik:

Ivica Nakić