Nova tehnologija prikaza matematičke notacije

Dragi čitatelji,

  

math.e je prešao na novu tehnologiju prikaza matematičke notacije, koja će povećati kvalitetu prikaza, te koju podržavaju svi važniji preglednici. Novi prikaz baziran je na MathJax JavaScript biblioteci, koja je sponzorirana kako od velikih matematičkih udruženja kao što su AMS i SIAM, tako i od izdavačkih kuća kao što su Elsevier. I najvažnija matematička baza MathSciNet koristi MathJax za prikaz matematičke notacije.

17. broj časopisa math.e

 

 

Dragi čitatelji,

Objavljen je sedamnaesti broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo četiri matematička članka.

 

U članku Prebrojavanje savršenih sparivanja ( verzija) Frane Kalebića, Joška Mandića, Damira Vukičevića i Snježane Braić s  Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, autori  se bave problemom sparivanja u grafovima i primjenama u kemiji.

Barbara Babić, Katarina Bošnjak, Nika Kenda, Ana Kolić i Ivana Kranjec, studenti na PMF-Matematičkom Odjelu, autorice su članka Analiza poginulih u prometu ( verzija), u kojem daju statističku analizu Zakona o sigurnosti na cestama,

Ana Anušić, Ervin Duraković, Hrvoje Maltarić i Ivan Pažin, studenti na PMF-Matematičkom Odjelu, autorii su članka Statistička obrada podataka ( verzija), u kojem provode statističko istraživanje zavisnosti uspjeha na prijamnom ispitu i uspjeha na prvoj godini studija.

U članku Stabilnost rotirajućeg štapa ( verzija) autori Josip Tambača s PMF-Matematičkog Odjela i Josip Tokmačić izlažu proces modeliranja rotirajućih štapova, te razvijenu teoriju primjenjuju na konkretan problem.

Glavni urednik:

Ivica Nakić

 

16. broj časopisa math.e

 

Dragi čitatelji,

Objavljen je šesnaesti broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo četiri matematička članka.

 

U članku Ortogonalni latinski kvadrati i konačne projektivne ravnine ( verzija) Rafaela Mrđena, studenta na PMF-Matematičkom Odjelu, autor se bavi vezom između latinskih kvadrata i konačnih projektivnih ravnina.

Zlatko Matijašević, student na PMF-Matematičkom Odjelu, te Igor Pažanin (PMF-Matematički Odjel), autori su članka Matematičko modeliranje konflikta - Richardsonov model ( verzija), u kojem prezentiraju matematički model koji opisuje mogući konflikt između dviju država/saveza s pomoću jednostavnog sustava običnih diferencijalnih jednadžbi.

Ljerka Jukić (Odjel za matematiku sveučilišta u Osijeku) i Helena Velić, studentica na Odjelu za matematiku sveučilišta u Osijeku,  autorice su članka Fibonaccijev brojevni sustav ( verzija) u kojem prikazuju kako pomoću Fibonaccijevih brojeva izgraditi brojevni sustav.

Ivana Plavčić, Tina Škrtić i Danijel Pavrlišak, studenti na PMF-Matematičkom Odjelu, u članku Matematički paradoksi govore o nekim povijesno važnim, matematičarima zanimljivim i jednostavno zabavnim paradoksima.

 

Glavni urednik:

Ivica Nakić

 

Mini Workshop iz Dinamičkih sustava

U okviru Topološkog seminara, u srijedu, 23. lipnja održati će se na PMF-MO u dvorani 101 Mini Workshop iz Dinamičkih sustava. Raspored izlaganja:

10:30 - 11:00 Christopher Mouron (Rhodes College, Memphis, TN), Entropy and the stretching of subcontinua

11: 00 - 11:30 Piotr Oprocha (AGH, Kraków, Poljska i Universidad de Murcia, Murcia, Spanjolska), Transitivity and mixing on topological graphs

11:30 - 12:00 Judy Kennedy (Lamar University, Beaumont, TX), Topology and Dynamics of the Christiano-Harrison Model

12:00 - 14:00 Pauza za ručak

14:00 - 14:30 Iztok Banič (Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Maribor, Slovenija), Towards the complete classification of tent maps inverse limits

14:30 - 14:45 Dražen Petrović (student PMF - MO), On a Counterexample in the Kneading Theory

Pozivam vas da prisustvujete ovom zanimljivom workshopu.

 

Komemoracija profesoru emeritusu Svetozaru Kurepi

Komemoracija profesoru emeritusu Svetozaru Kurepi održat će se u srijedu 26. svibnja 2010. u 12 sati u predavaoni 003 PMF-Matematičkog odjela, Bijenička 30.

 

U utorak, 2. veljače, u Zagrebu je preminuo u 81. godini života profesor emeritus zagrebačkog sveučilišta Svetozar Kurepa. Profesor Kurepa je proteklih desetljeća bio jedan od najistaknutijih i najzaslužnijih članova naše matematičke zajednice. Bio je jedan je od utemeljitelja poslijediplomske nastave matematike na zagrebačkom sveučilištu i pokretača modernog znanstvenog rada iz područja matematike u Hrvatskoj. Obnašao je dužnost dekana PMF-a Sveučilišta u Zagrebu i u duljem razdoblju čelnika Matematičkog Odjela PMF-a. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova te školskih i sveučilišnih udžbenika. 

 

 

Glasnik matematički 45.1

Novi broj Glasnika matematičkog

(45.1 - lipanj 2010)

će uskoro biti u tisku.

Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici

http://web.math.hr/glasnik/ .

Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka iz novog broja mozete naći na

http://web.math.hr/glasnik/vol_45/vol45no1.html .

Pristup punim tekstovima je moguć s institucija

koje imaju pretplatu ili razmjenu na Glasnik.

 

Ažurirani su i Abecedni popis autora  i Indeks pojmova (prema MSC) .

 

Andrej Dujella

(izvršni urednik Glasnika)

 

51. Državno natjecanje iz matematike

U Šibeniku će se od 28. do 30. travnja 2010. održati 51. Državno natjecanje iz matematike. Natjecanje organiziraju Hrvatsko matematičko društvo i Agencija za odgoj i obrazovanje, a domaćin je OŠ Petra Krešimira IV.


Natjecanje iz matematike jedno je od najvećih državnih natjecanja i smotri u Hrvatskoj. Sudjeluju učenici sedmih i osmih razreda osnovne i svih razreda srednje škole koji su bili najbolji na Županijskim natjecanjima, njih ukupno 283.
Učenici srednje škole natječu se u dvije kategorije: A varijanta za učenike matematičkih gimnazija i B varijanta za sve ostale učenike. Uz učenike na natjecanje dolazi i velik broj nastavnika (mentora) kojima je to prilika za razmjenu iskustava u radu s nadarenim učenicima.

 

Glasnik matematički - prilozi (Godišnjak)

Časopis Glasnik matematički, pored originalnih znanstvenih radova, tradicionalno objavljuje i priloge o aktivnostima hrvatske matematičke zajednice (kolokviji HMD-a, poslijediplomski seminari, objavljeni znanstveni i stručni radovi, izvješća s konferencija, obljetnica i komemoracija,
nekrolozi, najave konferencija, prikazi knjiga i sl.).
Do 1999. godine su ti prilozi objavljivani na kraju redovitih brojeva Glasnika, a od 2000. izlaze kao posebna knjižica (tzv. Godišnjak).

Novi broj Godišnjaka, s informacijima za 2009. godinu je u tisku. Elektronska verzija je vec dostupna na adresi
http://web.math.hr/glasnik/GodisnjakTracker.php?id=2009

Na adresi
http://web.math.hr/glasnik/godisnjak.html
dostupni su svi prilozi od 1966. do 2009. godine.

 

Novi članak u math.e

Dragi čitatelji,

 

objavljen je novi članak u math.e, dio budućeg 16. broja, u kojem autor Rafael Mrđen, student na PMF-Matematičkom Odjelu piše o ortogonalnim latinskim kvadratima i konačnim projektivnim ravninama. 

U članku se uvodi pojam latinskog kvadrata, njegove ortogonalnosti, te konačne projektivne ravnine. Navode i dokazuju se neka njihova osnovna svojstva i veze. Dokazuje se dovoljan uvjet egzistencije konačne projektivne ravnine zadanog reda. Najjači rezultat koji se dokazuje jest Bruck-Ryserov teorem, koji daje neke nužne uvjete na red konačne projektivne ravnine. Na kraju, kratko i informativno daje se uvid u generalizaciju.

Članak možete ovdje pročitati.

 

 

 

15. broj časopisa math.e

Dragi čitatelji,

Objavljen je petnaesti broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo četiri matematička članka.

 

U članku Arbelos Gorana Malića, studenta na PMF-Matematičkom Odjelu, autor opisuje osnovna svojstva geometrijskog lika arbelosa. Pri tom su neke konstrukcije prikazane dinamički, korištenjem Geogebrinih Java appleta.

Bojan Kovačić s RRiF – Visoke škole za financijski menadžment autor je članka Kvantitativne metode odlučivanja - problem optimalne zamjene opreme ( verzija), u kojem zorno prikazuje kako se tehnike teorije grafova mogu koristiti pri rješavanju problema optimalne zamjene opreme.

Ajda Fošner (Fakulteta za management Koper, Univerza na Primorskem) i Maja Fošner (Fakulteta za logistiko: Celje - Krško, Univerza v Mariboru) autorice su članka O superalgebrama ( verzija, engleska verzija, slovenska verzija), u kojem uvode pojam asocijativne superalgebre, te daju osnovna svojstva i neke primjere.

Iva Bilić i Ida Vlajsović, studentice na PMF-Matematičkom Odjelu, u članku Povijest hrvatske matematike ( verzija) daju kratak pregled povijesti hrvatske matematike.

 

Glavni urednik:

Ivica Nakić