Izbor matematičkih izvora na Internetu

Izbor matematičkih izvora na Internetu

Ne samo moćno oružje u borbi za opstanak, matematika je simbol naše intelektualne snage i jamstvo, da će se ljudski duh vazda boriti za uzvišene ciljeve.

Danilo Blanuša


Matematički časopisi:


Matematička natjecanja:


Diskusijska lista nastavnika matematike
Forum podmlatka HMD-a
e-Ghetaldus - baza matematičkih pojmova
GeoGebra, prvi softver dinamične geometrije na hrvatskom
Interaktivna matematika (Šime Šuljić) Matematika za tehničke škole (Vera Ćurko-Arežina)
IDiMaSU - Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost te postotni i kamatni račun


math.com, izvrstan arhiv za učenike i nastavnike
Math Archives, matematika po područjima
Math Forum, Online Math Education Community Center
Interactive Mathematics on the Internet
Mac Tutor History of Mathematics, povijest matematike s detaljnim biografijama
Eric Weissteins’s World of Mathematics
Wikipedia - Mathematics
PlanetMath
The Mathematical Atlas (Dave Rusin)
MathPages (Kevin Brown)
Millennium Mathematics Project, University of Cambridge
Millennium Prize Problems, sedam matematičkih problema vrijedni svaki po milijun dolara
Math Overflow


Mathematical Gateways to the WWW (Keith Matthews)
Google Web Directory/Science/Math
Mathematics Departments, matematički odjeli na sveučilištima širom svijeta


Nastavna pomagala iz matematike na MIT-u
Matematika 1 (Ivan Slapničar, FESB, Split)
Matematika 2 (Ivan Slapničar, FESB, Split)
Linear Algebra Toolkit (Przemyslaw Bogacki)
Online knjige iz matematike i računalstva


Fibonacci Numbers (Ron Knott), prekrasan prikaz o Fibonaccijevim brojevima
Geometrijsko smetlište (David Eppstein), vrlo impresivno!
Recreational Mathematics (David Eppstein)
Euklidovi Elementi
The Prime Pages (Chris Caldwell), sve o prostim brojevima
Diophantine m-tuples page (Andrej Dujella), o jednom starom Diofantovom problemu
Arithmetic properties of Binomial Coefficients (Andrew Granville)
Number Theory Web (održava Keith Matthews)
The Probability Web (održava Bob Dobrow)
Graph Theory Resources (održava Daniel Sanders)
Mathematical Logic around the world (održava Martin Goldstern)
Topology Atlas
A Cryptographic Compendium (John Savard)
The Combinatorics net
Harmonic Analysis (održava Terence Tao)
Operator Algebra Resources (održava Christopher Phillips)


Enciklopedija za TeX i LaTeX
Hypertext Help with LaTeX
HTML - priprema web stranica


Opširnije vidi na web stranici Matematika za osnovnu i srednju školu.


Odabrali Darko Žubrinić i Andrej Dujella