Upute za autore

Hrvatski matematički elektronički časopis math.e objavljuje članke iz svih područja matematike i njezinih primjena. Časopis je prije svega namijenjen studentima matematike i srodnih fakulteta te učenicima srednjih škola. Članci trebaju biti pisani jasnim i razumljivim stilom, a duljina im ne bi trebala prelaziti 10 kartica teksta (15000 znakova bez praznina).
 

Članci se objavljuju na internetu, kao web stranice u HTML formatu. Preferirani formati za slanje članaka su LaTeX i HTML, a izuzetno će biti prihvaćeni i članci u drugim formatima, ukoliko konvertiranje u HTML ili LaTeX format nije prezahtjevno. Autori članke šalju elektroničkom poštom na adresu mathe@math.hr. Matematički izrazi u HTML formatu trebaju biti napisani u LaTeX notaciji, dakle \(a^2+b^2=c^2\) za matematički izraz unutar retka (ali ne $a^2+b^2=c^2$), tj. \[a^2+b^2=c^2\] ili $$a^2+b^2=c^2$$ za matematički izraz u zasebnom retku. Mogu se koristiti i AMS-LaTeX okoline kao npr. bmatrix, gather, cases i sl.
 

Maturalni i diplomski radovi iz matematike mogu poslužiti kao osnova za članak u math.e, ali u pravilu nisu pogodni za objavljivanje u nepromijenjenom obliku. Preporučujemo učenicima i studentima da članak pišu u koautorstvu s voditeljem/mentorom rada. Rado ćemo pomoći pri izboru teme i drugim savjetima vezanima uz pisanje članka (pošaljite nam e-mail na gore navedenu adresu). Svi zaprimljeni članci podliježu recenziji. Konačnu odluku o prihvaćanju članka donosi glavni urednik. Prihvaćeni članci bit će lektorirani. Uredništvo časopisa zadržava pravo i na druge manje promjene u tekstu kojima je cilj povećati čitljivost bez bitnog mijenjanja smisla. Časopis math.e nije elektroničko izdanje nekog drugog časopisa HMD-a. U pravilu se ne objavljuju članci poslani u druge časopise, osim kada za to postoje opravdani razlozi. Ako želite da se vaš članak objavi paralelno u dva HMD-ova časopisa, pošaljite ga samo u časopis za koji je primarno namijenjen uz napomenu da biste željeli paralelno objavljivanje u drugom časopisu. Odluku o paralelnom objavljivanju donose urednici ta dva časopisa.