14. broj časopisa math.e

Dragi čitatelji,

Objavljen je četrnaesti broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo četiri matematička članka.

Novi broj objavljen je na potpuno redizajniranoj web stranici, koja osim novog izgleda, donosi i novu tehnologuju unosa matematičke notacije, što će olakšati kreiranje članaka za math.e. Nova web stranica također sadrži informacije o matematičkim događanjima u Hrvatskoj, kao i izbor matematičkih blogova (za sada samo na engleskom, ali se nadamo da će se uskoro naći i hrvatski matematičar-bloger). Radi olakšanog praćenja dotoka novih informacija na e.math.hr, ugrađen je i RSS sakupljač, dostupan preko sličice  smještene na dnu početne stranice. Također, e.math.hr od sada ima i tražilicu.

Nadamo se da će nova web stranica e.math.hr, uz pomoć cjelokupne matematičke zajednice, postati važan dio hrvatskog matematičkog web prostora.

 

Autori Bojan Basrak, docent na PMF-Matematičkom Odjelu, i Ivana Slamić, asistentica na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci, u članku Primjena vjerojatnosti u usporedbi DNK nizova ( verzija), ilustriraju korištenje matematičkih alata u suvremenoj genetici.

Maja Fošner i Tomaž Kramberger s Fakulteta logistike Sveučilišta u Mariboru u članku Teorija grafova i logistika ( verzija, engleska verzija, slovenska verzija) opisuju vezu logističkih problema iz svakidašnjeg života i teorije grafova.

U članku Alternativna definicija limesa funkcije ( verzija) autori Ozren Perše, docent na PMF-Matematičkom Odjelu, i Ana Zeman, diplomantica istog fakulteta, prezentiraju jednu alternativnu definiciju limesa.

Uz pomoć članka Inverzija ( verzija), Haruna Šiljka, studenta Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, čitatelj može dobiti osnovne informacije o inverziji u planimetriji.

 

Pozivamo zainteresirane čitatelje da nam šalju svoje priloge za buduće brojeve časopisa na adresu mathe@math.hr. Rado ćemo vam pomoći pri izboru teme i drugim savjetima, a podsjećamo da su dostupne upute za autore.

Glavni urednik:

Ivica Nakić

Share this