Glasnik matematički 47.1

Novi broj Glasnika matematičkog (47.1 - lipanj 2012) je u tisku.
Elektronska verzija je dostupna na Glasnikovoj web stranici
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/
Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka iz novog broja možete naći na
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/vol_47/vol47no1.html

Pristup punim tekstovima je moguć s institucija koje imaju pretplatu ili razmjenu na Glasnik.

Andrej Dujella
(glavni urednik Glasnika)

Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizira osposobljavanje za prijavitelje projekata u okviru EU programa „Mladi na djelu“

„Sport i rad s mladima“ za zdravi stil života

Među programima Europske unije koje u Hrvatskoj provodi Agencija za mobilnost i programe EU, koja je inače akreditirana za provedbu programa EU u području obrazovanja, znanosti i mladih, jest i program Mladi na djelu kojim se, među ostalim, mogu financirati i projekti koji se tiču mladih, sporta i zdravog života.

Kako bi potaknula izradu projekata i kreativnost u korištenju sporta u okviru tog programa, Agencija organizira osposobljavanje „Sport i rad s mladima“ za one koji žele pisati projekte na području mladih, sporta i zdravog života. Na osposobljavanje se mogu prijaviti predstavnici organizacija, lokalnih i regionalnih javnih tijela te neformalnih skupina mladih koji se žele baviti sportom kao metodom u radu s mladima.

Osposobljavanje će se održati u Selcu u Hostelu Karlovac od 27. do 30. ožujka, a prijave se primaju do 16. ožujka. Podrobnije informacije i obrazac za prijavu dostupni su na internetskoj stranici Agencije: http://www.mobilnost.hr/nio.php?o=221.

 

 

20. broj časopisa math.e

Dragi čitatelji,

Objavljen je dvadeseti broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo četiri matematička članka.

 

U članku De Finettijev teorem ( verzija) Kristine Ane Škreb. bivše studentice PMF-Matematičkog Odsjeka i Miljenka Huzaka s PMF-Matematičkog Odsjeka, autori predstavljaju važan rezultat u statistici, De Finettijev teorem, vezan uz pojam izmjenjivosti

Autori Mila Botić i Vedran Krčadinac s PMF - Matematičkog odsjeka pišu o izbornim paradoksima ( verzija), U članku autori objašnjavaju matematički model za izborni proces te iskazuju teoreme nemogućnosti, prema kojima određeni „demokratski” zahtjevi na metodu određivanja pobjednika izbora dovode do postojanja „diktatora”.

U članku O spektru nelinearnih operatora ( verzija) autorice Sanela Halilović i Samra Pirić s Odsjeka matematike Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli pokazuju da preslikavajući spektar nelinearnih operatora ne zadržava neke bitne osobine koje ima spektar linearnih operatora, što ilustriraju nizom primjera.

Harun Šiljak, student Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, autor je članka Landauova igra ( verzija), u kojem je dan pregled pravila Landauove igre s automobilskim tablicama, kao i postojećih općih rješenja. Predstavljeno je jedno moguće novo rješenje, kao i računalna verzija ove igre. Također je upozoreno na vezu Landauove igre s jednim zadatkom s natjecanja.

 

Glavni urednik:

Ivica Nakić

 

Glasnik matematički 46.2

Novi broj Glasnika matematičkog (46.2 - prosinac 2011) je u tisku.
Elektronska verzija je dostupna na Glasnikovoj web stranici
http://web.math.hr/glasnik/
Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka iz novog broja možete naći na
http://web.math.hr/glasnik/vol_46/vol46no2.html
Pristup punim tekstovima je moguć s institucija koje imaju pretplatu ili razmjenu na Glasnik.

Andrej Dujella
(izvršni urednik Glasnika)

Novi članak u math.e

Dragi čitatelji,
objavljen je novi članak u math.e, dio budućeg 20. broja, u kojem autori Mila Botić i Vedran Krčadinac s PMF - Matematičkog odsjeka pišu o izbornim paradoksima.
U članku autori objašnjavaju matematički model za izborni proces te iskazuju teoreme nemogućnosti, prema kojima određeni „demokratski” zahtjevi na metodu određivanja pobjednika izbora dovode do postojanja „diktatora”.

Članak možete ovdje pročitati.

19. broj časopisa math.e

Dragi čitatelji,

Objavljen je devetnaesti broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo četiri matematička članka.

 

U članku Kvantitativne metode odlučivanja – problem jednostavne razdiobe ulaganja ( verzija) Bojana Kovačića i Tihane Strmečki s Tehničkog veleučilišta u Zagrebu autori ilustriraju neke metode iz područja cjelobrojnog linearnog programiranja na problemu jednostavne razdiobe ulaganja.

Domagoj Matijević s Odjela za Matematiku Sveučilišta u Osijeku i Stjepan Poljak, student s iste institucije, autori su članka Fourierov red i Fourierova transformacija ( verzija), u kojem objašnjavaju kako svaku periodičku funkciju možemo napisati kao sumu (ne nužno konačnu) sinusa različitih amplituda, faza i frekvencija – Fourierov red, te  daju motivaciju za formulu za Fourierovu transformaciju preko Fourierova reda te objašnjavajui formulu za diskretnu Fourierovu transformaciju. 

U članku Morleyev teorem autorice Petra Lipovača, Doris Jurišić i Anja Kocijan studentice PMF-Matematičkog Odsjeka bave se istoimenim teoremom koji glasi: susjedni parovi trisektrisa kuta trokuta uvijek se sijeku na vrhovima jednakostraničnog trokuta. Taj teorem je povezan s poznatim problemom trisekcije kuta kojeg one također obrađuju.

Nataša Strabić, studentica doktorskog studija na Matematičkom Odsjeku PMF-a i Vedran Šego s Matematičkog Odsjeka PMF-a autori su članka Matrična funkcija predznaka ( verzija), u daju definicije funkcija koje se, osim na brojevima, primjenjuju i na matricama, te opisuju njihova osnovna svojstva. Zatim se bave matričnom funkcijom predznaka, koja je relativno jednostavna, ali i dovoljno složena da na njoj pokažemo kako se s takvim funkcijama radi. Na kraju članka autori opisuju dva algoritma za računanje vrijednosti opisane funkcije koje zainteresirani čitatelj može prilagoditi i za računanje drugih matričnih funkcija.

 

Glavni urednik:

Ivica Nakić

 

Glasnik matematički 46.1

Novi broj Glasnika matematičkog (46.1 - lipanj 2011) je u tisku.
Elektronska verzija je vec dostupna na Glasnikovoj web stranici
http://web.math.hr/glasnik/
Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka iz novog broja možete naći na
http://web.math.hr/glasnik/vol_46/vol46no1.html
Pristup punim tekstovima je moguć s institucija koje imaju pretplatu ili razmjenu na Glasnik.

Andrej Dujella
(izvršni urednik Glasnika)

18. broj časopisa math.e

  

  

Dragi čitatelji,

Objavljen je osamnaesti broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo četiri matematička članka.

  

U članku Banach-Tarskijev paradoks ( verzija) Matije Bašića s PMF-Matematičkog Odsjeka autor govori o ovom zanimljivom paradoksu. Članak prezentira dokaz Banach–Tarskijeva teorema korak po korak i prilagođen je studentima matematike i tehničkih znanosti.

Mario Berljafa i Ana Šušnjara, studenti na PMF-Matematičkom Odsjeku, autori su članka Regularni politopi ( verzija), u kojem proučavaju dvodimenzionalne, trodimenzionalne i višedimenzionalne regularne politope.

Ivica Nakić s PMF-Matematičkog Odsjeka i Mihael Petrić autori su članka Pseudospektar matrica ( verzija), u kojem se prikazuju osnovna svojstva pseudospektra, generalizacije pojma spektra. 

U članku Diferenciranje i integriranje pod znakom integrala ( verzija) autori Irfan Glogić i Harun Šiljak studenti Univerziteta u Sarajevu prezentiraju neke tehnike rješavanja integrala koristeći rezultate o diferenciranju i integriranju pod znakom integrala.

Glavni urednik:

Ivica Nakić

  

Glasnik matematički 45.2

Novi broj Glasnika matematičkog (45.2 - prosinac 2010) je u tisku.

Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici
http://web.math.hr/glasnik/ .

Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka iz novog broja mozete naći na
http://web.math.hr/glasnik/vol_45/vol45no2.html .

Pristup punim tekstovima je moguć s institucija
koje imaju pretplatu ili razmjenu na Glasnik.

Andrej Dujella
(izvršni urednik Glasnika)

Novi članak u math.e

Dragi čitatelji,

objavljen je novi članak u math.e, dio budućeg 18. broja, u kojem autor Matija Bašić s PMF - Matematičkog odsjeka piše o Banach-Tarskijevom paradoksu.
Banach–Tarskijev paradoks je teorem koji kaže da su bilo koje dvije kugle u \(\mathbb{R}^3\) jednakorastavljive, u smislu da postoje particije tih kugli u jednak broj respektivno izometričnih dijelova. Članak prezentira dokaz Banach–Tarskijeva teorema korak po korak i prilagođen je studentima matematike i tehničkih znanosti.


Članak možete ovdje pročitati.