22. broj časopisa math.e

Dragi čitatelji,

Objavljen je dvadeset i drugi broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo tri matematička članka, te dvije avi animacije modela hiperboličke ravnine.

U članku O modelima hiperboličke ravnine, Vedrana Mikulić Crnković i Ivona Novak sa Sveučilišta u Rijeci, daju interesantan prikaz, s velikim brojem crteža, modela neeuklidske geometrije. Kao prilog članku objavljene su i dvije avi animacije. Za gledanje je potrebno imati odgovarajuću nadogradnju (plug-in) mrežnog preglednika.

U članku O Ginijevu koeficijentu koncentracije, Bojan Kovačić, Renata Opačić i Luka Marohnić, sa Tehničkog veleučilišta u Zagrebu se bave problemom majorizacije vektora i primjenama u ekonomiji. U članku je dano nekoliko ilustrativnih primjera.

U članku Kvantitativne metode odlučivanja – problem složene razdiobe ulaganja, Tihana Strmečki, Ivana Božić i Bojan Kovačić sa Tehničkog veleučilišta u Zagrebu daju nastavak razmatranja iz prvog dijela članka objavljenog u broju 19 ovog časopisa. Nastavak članka se bavi problemom složene razdiobe ulaganja. Članak ima i didaktičku vrijednost kao doprinos razvoju metoda poučavanja tehnika dinamičkog programiranja studenata stručnih studija.

 

Verzije članaka koje su pogodne za tiskanje možete preuzeti na portalu hrčak.

 

Glavni urednik:
Luka Grubišić

Glasnik matematički 47.2

Novi broj Glasnika matematičkog
(47.2 - prosinac 2012)
će uskoro biti u tisku.
Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/
Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka
iz novog broja možete naći na
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/vol_47/vol47no2.html
Pristup punim tekstovima je moguć s institucija
koje imaju pretplatu ili razmjenu na Glasnik.

Andrej Dujella

(glavni urednik Glasnika)

21. broj časopisa math.e

Dragi čitatelji,

Objavljen je dvadeset i prvi broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo četiri matematička članka.

U članku Od koenigsberških mostova do kineskog poštara autori Anka Golemac, Ana Mimica i Tanja Vučičić s Odjela za matematiku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu daju kratak osvrt na povijest teorije grafova i u tom kontekstu govore o rješavanju Problema kineskog poštara, kao jednog o najpoznatijih problema kombinatorne optimizacije.

U članku Problem ispunjivosti logičke formule (SAT) bivši studenti PMF-Matematičkog odsjeka Matej Mihelčić i Tihomir Lolić daju prikaz problema ispunjivosti formule logike sudova (SAT) te daju neke osnovne rezultate vezane uz algoritamski pristup navedenom problemu.

U članku Pascalov trokut za t-dizajne autori Anka Golemac, Danijela Šarac i Tanja Vučičić s Odjela za matematiku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu objašnjavaju pojam presječnih brojeva t-dizajna te izvode rekurziju kojom se presječni brojevi mogu rasporediti u trokutastu formu koja je analogna Pascalovom trokutu za binomne koeficijente.

U članku Trisekcija kuta autor Marko Srebačić, student na PMF-Matematičkom odsjeku daje povijesni prikaz problema trisekcije kuta.

 

Verzija članaka koje su pogodne za tiskanje, možete preuzeti na portalu hrčak

 


Glavni urednik:

 

Luka Grubišić

Poziv na predavanje "Poslijediplomski studij u inozemstvu: zašto i kako"

Dr. Domagoj Babić s UC Berkeley će 27. lipnja na Fakultetu elektrotehnike i računarstva održati predavanje o mogućnosti upisivanja poslijediplomskog studija u inozemstvu. Svi zainteresirani su lijepo pozvani na predavanje.

Više informacija se može naći na sljedećem linku.

Sažetak: U govoru ću predstaviti publikaciju "Vodič za poslijediplomski studij u inozemstvu", koja će uskoro doživjeti novo izdanje. Nakon kratkog pregleda generalnih trendova u visokom obrazovanju u svijetu, fokusirat ću se na računalne znanosti. Obradit ću rangiranje sveučilišta u računalnim znanostima te kako rang sveučilišta utječe na karijere i zaposlenika sveučilišta i studenata. U nastavku ću obraditi kriterije koje sveučilišta koriste kod primanja studenata na poslijediplomski te kako jedan tipičan doktorat izgleda na sveučilištima vani. Pošto je jedno od najčešćih pitanja o studiju u inozemstvu pitanje financija, pojasnit ću sistem financiranja poslijediplomskih studija te spomenuti razne izvore financiranja za razmjene studenata. Na kraju ću ostaviti barem jedno 15-20 minuta za pitanja publike i diskusiju.

Glasnik matematički 47.1

Novi broj Glasnika matematičkog (47.1 - lipanj 2012) je u tisku.
Elektronska verzija je dostupna na Glasnikovoj web stranici
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/
Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka iz novog broja možete naći na
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/vol_47/vol47no1.html

Pristup punim tekstovima je moguć s institucija koje imaju pretplatu ili razmjenu na Glasnik.

Andrej Dujella
(glavni urednik Glasnika)

Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizira osposobljavanje za prijavitelje projekata u okviru EU programa „Mladi na djelu“

„Sport i rad s mladima“ za zdravi stil života

Među programima Europske unije koje u Hrvatskoj provodi Agencija za mobilnost i programe EU, koja je inače akreditirana za provedbu programa EU u području obrazovanja, znanosti i mladih, jest i program Mladi na djelu kojim se, među ostalim, mogu financirati i projekti koji se tiču mladih, sporta i zdravog života.

Kako bi potaknula izradu projekata i kreativnost u korištenju sporta u okviru tog programa, Agencija organizira osposobljavanje „Sport i rad s mladima“ za one koji žele pisati projekte na području mladih, sporta i zdravog života. Na osposobljavanje se mogu prijaviti predstavnici organizacija, lokalnih i regionalnih javnih tijela te neformalnih skupina mladih koji se žele baviti sportom kao metodom u radu s mladima.

Osposobljavanje će se održati u Selcu u Hostelu Karlovac od 27. do 30. ožujka, a prijave se primaju do 16. ožujka. Podrobnije informacije i obrazac za prijavu dostupni su na internetskoj stranici Agencije: http://www.mobilnost.hr/nio.php?o=221.

 

 

20. broj časopisa math.e

Dragi čitatelji,

Objavljen je dvadeseti broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo četiri matematička članka.

 

U članku De Finettijev teorem ( verzija) Kristine Ane Škreb. bivše studentice PMF-Matematičkog Odsjeka i Miljenka Huzaka s PMF-Matematičkog Odsjeka, autori predstavljaju važan rezultat u statistici, De Finettijev teorem, vezan uz pojam izmjenjivosti

Autori Mila Botić i Vedran Krčadinac s PMF - Matematičkog odsjeka pišu o izbornim paradoksima ( verzija), U članku autori objašnjavaju matematički model za izborni proces te iskazuju teoreme nemogućnosti, prema kojima određeni „demokratski” zahtjevi na metodu određivanja pobjednika izbora dovode do postojanja „diktatora”.

U članku O spektru nelinearnih operatora ( verzija) autorice Sanela Halilović i Samra Pirić s Odsjeka matematike Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli pokazuju da preslikavajući spektar nelinearnih operatora ne zadržava neke bitne osobine koje ima spektar linearnih operatora, što ilustriraju nizom primjera.

Harun Šiljak, student Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, autor je članka Landauova igra ( verzija), u kojem je dan pregled pravila Landauove igre s automobilskim tablicama, kao i postojećih općih rješenja. Predstavljeno je jedno moguće novo rješenje, kao i računalna verzija ove igre. Također je upozoreno na vezu Landauove igre s jednim zadatkom s natjecanja.

 

Glavni urednik:

Ivica Nakić

 

Glasnik matematički 46.2

Novi broj Glasnika matematičkog (46.2 - prosinac 2011) je u tisku.
Elektronska verzija je dostupna na Glasnikovoj web stranici
http://web.math.hr/glasnik/
Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka iz novog broja možete naći na
http://web.math.hr/glasnik/vol_46/vol46no2.html
Pristup punim tekstovima je moguć s institucija koje imaju pretplatu ili razmjenu na Glasnik.

Andrej Dujella
(izvršni urednik Glasnika)

Novi članak u math.e

Dragi čitatelji,
objavljen je novi članak u math.e, dio budućeg 20. broja, u kojem autori Mila Botić i Vedran Krčadinac s PMF - Matematičkog odsjeka pišu o izbornim paradoksima.
U članku autori objašnjavaju matematički model za izborni proces te iskazuju teoreme nemogućnosti, prema kojima određeni „demokratski” zahtjevi na metodu određivanja pobjednika izbora dovode do postojanja „diktatora”.

Članak možete ovdje pročitati.

19. broj časopisa math.e

Dragi čitatelji,

Objavljen je devetnaesti broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo četiri matematička članka.

 

U članku Kvantitativne metode odlučivanja – problem jednostavne razdiobe ulaganja ( verzija) Bojana Kovačića i Tihane Strmečki s Tehničkog veleučilišta u Zagrebu autori ilustriraju neke metode iz područja cjelobrojnog linearnog programiranja na problemu jednostavne razdiobe ulaganja.

Domagoj Matijević s Odjela za Matematiku Sveučilišta u Osijeku i Stjepan Poljak, student s iste institucije, autori su članka Fourierov red i Fourierova transformacija ( verzija), u kojem objašnjavaju kako svaku periodičku funkciju možemo napisati kao sumu (ne nužno konačnu) sinusa različitih amplituda, faza i frekvencija – Fourierov red, te  daju motivaciju za formulu za Fourierovu transformaciju preko Fourierova reda te objašnjavajui formulu za diskretnu Fourierovu transformaciju. 

U članku Morleyev teorem autorice Petra Lipovača, Doris Jurišić i Anja Kocijan studentice PMF-Matematičkog Odsjeka bave se istoimenim teoremom koji glasi: susjedni parovi trisektrisa kuta trokuta uvijek se sijeku na vrhovima jednakostraničnog trokuta. Taj teorem je povezan s poznatim problemom trisekcije kuta kojeg one također obrađuju.

Nataša Strabić, studentica doktorskog studija na Matematičkom Odsjeku PMF-a i Vedran Šego s Matematičkog Odsjeka PMF-a autori su članka Matrična funkcija predznaka ( verzija), u daju definicije funkcija koje se, osim na brojevima, primjenjuju i na matricama, te opisuju njihova osnovna svojstva. Zatim se bave matričnom funkcijom predznaka, koja je relativno jednostavna, ali i dovoljno složena da na njoj pokažemo kako se s takvim funkcijama radi. Na kraju članka autori opisuju dva algoritma za računanje vrijednosti opisane funkcije koje zainteresirani čitatelj može prilagoditi i za računanje drugih matričnih funkcija.

 

Glavni urednik:

Ivica Nakić