novi broj časopisa math.e

23. broj časopisa math.e

Dragi čitatelji,

Objavljen je dvadeset i treći broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

U ovom broju objavljen je članak Benfordov zakon (cf. wikipedia: Benfordov zakon) čiji su autori Bojan Basrak i Ivan Varga s Matematičkog odsjeka, Prirodoslovno matematičkog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu. Članak je prikazuje zanimljivi statistički tekst s mogućom primjenom u otkrivanju prevara u financijskim izvještajima. Problem intrigira matematičare i financijske stručnjaka od 1881 godine kada je Simon Newcomb primijetio neočekivane pravilnosti ponavljanja znamenaka u logaritamskim tablicama.

Nadalje, donosimo prilog Geomatematički pojmovnik Tomislava Malvića i Borisa Vrbanaca iz INA, d.d. - SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Sektor za geologiju i upravljanje ležištima koji je posvećen razvoju hrvatskog strukovnog nazivlja u području geometematike. U prilogu članku nalazi se cjeloviti hrvatski rječnik geometematičkih pojmova koji bi trebao olakšati pristup ovom izrazito dinamičnom znanstvenom i stručnom području kako stručnjacima iz prakse, tako i matematičarima zainteresiranim za moguću suradnju s privredom.

Na kraju, donosimo i članak Krivulje s više fokusa Stjepana Poljaka i Tomislava Rudeca iz Osijeka.  Važan doprinos ovog rada je i algoritam tipa podjeli pa vladaj za crtanje ovakvih krivulja. U radu je također dan i grafički prikaz više krivulja koje se dobivaju ovim algoritmom.
Želim vam svima ugodno ljeto i ugodno čitanje novih članaka.

L. Grubišić,
glavni urednik

22. broj časopisa math.e

Dragi čitatelji,

Objavljen je dvadeset i drugi broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo tri matematička članka, te dvije avi animacije modela hiperboličke ravnine.

U članku O modelima hiperboličke ravnine, Vedrana Mikulić Crnković i Ivona Novak sa Sveučilišta u Rijeci, daju interesantan prikaz, s velikim brojem crteža, modela neeuklidske geometrije. Kao prilog članku objavljene su i dvije avi animacije. Za gledanje je potrebno imati odgovarajuću nadogradnju (plug-in) mrežnog preglednika.

U članku O Ginijevu koeficijentu koncentracije, Bojan Kovačić, Renata Opačić i Luka Marohnić, sa Tehničkog veleučilišta u Zagrebu se bave problemom majorizacije vektora i primjenama u ekonomiji. U članku je dano nekoliko ilustrativnih primjera.

U članku Kvantitativne metode odlučivanja – problem složene razdiobe ulaganja, Tihana Strmečki, Ivana Božić i Bojan Kovačić sa Tehničkog veleučilišta u Zagrebu daju nastavak razmatranja iz prvog dijela članka objavljenog u broju 19 ovog časopisa. Nastavak članka se bavi problemom složene razdiobe ulaganja. Članak ima i didaktičku vrijednost kao doprinos razvoju metoda poučavanja tehnika dinamičkog programiranja studenata stručnih studija.

 

Verzije članaka koje su pogodne za tiskanje možete preuzeti na portalu hrčak.

 

Glavni urednik:
Luka Grubišić