strojno učenje

Popis mogućih tema i mentora za natječaj za najbolji studentski poster

 Uvod

Na ovoj stranici, koja će biti u izradi tijekom cijelog trajanja natječaja, bit će objavljivane sugestije i pomoćne informacije za izradu studentskih postera.

 

Svaki od sudionika dobit će na raspolaganja površinu DIN A0 koja će biti označena imenom (grupe) sudionika. U okviru te površine svaki od sudionika može prezentirati svoj rad na bilo koji izabrani grafički način (više odvojenih listova papira, jedan veliki list papira ili nešto drugo). Ne postoji ni jedno formalno ograničenje ili zahtjev na način prezentacije postera, osim toga da se sudionici moraju ograničiti na dodijeljeni A0 prostor.

 

U natječaju će se jednako vrednovati samostalni kao i grupni radovi. Moguće je prijaviti dio rada koji je nastao ili je trenutno u razmatranju za Rektorovu nagradu, seminarski rad na nekom od naprednih kolegija na studiju ili diplomski rad. Svakao je poželjno da studenti što je moguće prije kontaktiraju nekog mentora. To će biti onaj nastavnik koji će napisati i potvrdu da je rad nastao u okviru uobičajenih studentskih aktivnosti.

 

Lista tema i mentora

 

Naslov: Karupova i Spragueova interpolacijska formula

Sadržaj: Opisati metode nalaženja glatke interpolacije za beskonačan niz tocaka (čvorova). Opisati moguće primjene u izradi i analizi tablica smrtnosti i modeliranju intenziteta smrtnosti.

 

Literatura: Joseph L.F. De Kerf, The interpolation method of Sprague-Karup, Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol I, no. 2, 1975., 101-110

 

Dostupno na  ovoj adresi

 

Predlaže temu: Damir Bakić

 

Naslov: Primjena B-splajnova u mijenjanju razlučivosti slike

Opis: Vrijednosti piksela originalne slike interpoliraju se tenzorskim produktom splajnova, te se vrijednosti piksela slike u novoj razlučivosti dobivaju evaluacijom interpolanta.

Literatura: Carl de Boor: A Practical Guide to Splines, Revised Edition, Springer,
New York (2001)

 

Predlaže temu: Tina Bosner

 

Naslov: Matematičko modeliranje rasta arterije i aneurizmi

Aneurizma je lokalizirana deformacija stijenke krvne žile. Moze se pojaviti u bilo kojoj krvnoj žili, a od posebnog su interesa aneurizme u aorti i moždanim krvnim žilama. Kako aneurizma raste, povečava se rizik od pucanja što u velikom broju slučajeva znači smrt. Relizirajte na računalu 2D model rasta aneurizme metodom konačnih elemenata.

 

Više informacija možete dobiti na ovom linku.

 

Naslov: Neuronska mreža kao alat predviđanja kretanja tržišta

Konkretni uzorak trgovanja vrijednosnicama kompanija podijelite u trening skup (cca. 70% podataka) i testni skup (preostalih 30%). Istrenirajte neuronsku mrežu na prvom skupu i testirajte njeno predviđanje na testnom skupu.

 

Detaljnu uputu možete nači ovdje.

 

Predlagatelji: Ivan Augustin i Luka Grubišić

 

Naslov: Otkrivanje prijevara u transakcijama.

Razvijte metodu otkrivanja vrijednosti velikog otklona od modela ponašanje podataka (outlier detection). Koristite podatke o pravim transakcijama, i provjerite ponašanje metode u otkrivanju prijevara.

 

Detaljnu uputu možete nači ovdje.

 

24. broj časopisa math.e

Dragi čitatelji,

Objavljen je dvadeset i četvrti broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

U ovom broju objavljen je članak Prigušivanje mehaničkih vibracijaK. Burazina, Z. Tomljanovića i I. Vuksanović sa Svučilišta Josipa Juraja Strossmayera iz Osijeka. Rad daje zanimljiv prikaz problema gušenja neželjenih vibracija u mehaničkim sustavima. Posebna značajka ovog članka je razmatranje niza primjera iz svakodnevnog života gdje se pojavljuje potreba gušenja neželjenih vibracija. Za stanovnike juga Hrvatske, bit će zanimljivo pročitati da su takve tehnike korištene za povećavanje sigurnosti konstrukcije mosta Dr. Franje Tuđmana u Dubrovniku.

U radu Decimalna točka – pjesmica i apleti, Antonija Horvatek, učiteljica-savjetnica OŠ Josipa Badalića, Graberje Ivaničko daje primjer kako se sustav GeoGebra može koristiti u nastavi matematike u osnovnoj školi. Pored niza java apleta A. Horvatek te članka koji opisuje njihov nastanak, objavljuje i matematičku pjesmicu kojom se na vrlo kreativan način pojam decimalne točke objašnjava učenicima osnovnih škola. Za potpuno čitanje ovog članka u vašem pregledniku potrebno je aktivirati mogućnost izvršavanja Java apleta, npr za FireFox to je opisano ovdje a za Internet Explorer ovdje postupak za ostale preglednike je analogan navedenim postupcima.

U radu Dekompozicija matrice na singularne vrijednosti, A Novak Sveučilište u Dubrovniku i D. Pavlović, AVL-AST d.o.o., Zagreb daju primjer kako razviti i ubrzati sustav prepoznavanja rukom pisanih brojeva metodama računarskog vida. Dvije su komponente prezentiranog algoritma bitne. Smanjenje dimenzije problema i uklanjanje neželjene varijacije u snimljenim rukom pisanim brojevima. Način rada algoritma je prezentiran na primjeru kolekcije rukom pisanih brojeva koju je skupila američka poštanska služba. Ovaj primjer je poznat kao teški ogledni primjer za klasifikaciju podataka.

Želim vam svima ugodno čitanje novih članaka.

L. Grubišić,
glavni urednik