Rad HAZU, Matematičke znanosti, broj 21

Novi broj časopisa Rad HAZU, Matematičke znanosti 
(Svezak 21, Knjiga 532) će uskoro biti u tisku. 
Broj je posvećen uspomeni na profesora Sibu Mardešića.
 
Online verzija je dostupna na web stranici
te na portalu Hrčak 
 
Andrej Dujella
glavni urednik časopisa

Glasnik Matematički 52.1

Novi broj Glasnika matematičkog

(52.1 - lipanj 2017)

će uskoro biti u tisku.

Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/

Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka iz novog broja možete
naći na http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/vol_52/vol52no1.html

Dražen Adamović

Broj 31

Dragi čitatelji,

 

objavljen je 31. broj časopisa math.e. U ovom broju donosimo članke Neke primjene svojstva konveksnosti i konkavnosti u ekonomiji, authora Dorian Čudine i Ivana Slamića sa Sveučilište u Rijeci, Primjena Bayesove formule i algoritamskog pristupa Bayesovoj formuli na situacijama iz svakodnevnog života, Dragane Jankov Maširević  i  Matea Klarića sa Odjela za Matematiku, Sveučilište u Osijeku te Eulerova funkcija, autora Mirele Jukić Bokun i Andree Behin, također sa Sveučilište u Osijeku.

Glavna zajednička tema prva dva članka je matematička potpora odlučivanju u svakodnevnom životu. Algoritamski pristup matematičkim konceptima čini operativnom vezu između matematike i svakodnevnog života. Bayesovki pristup odlučivanju uz prisustvo nesigurnosti omogućava da se naše ekspertno znanje o domeni primjene na sustavni način iskoristi u traženju optimalnih parametara modela. S druge strane, a priorni izbor parametara modela može se smatrati i subjektivan. Bayesovski pristup omogućava da se izbor parametara modela interpretira kao minimizacija funkcije gubitka. To nas vodi do drugog članka u kojem pojam konveksnosti koristimo za traženje optimuma funkcije korisnosti ili funkcije proizvodnje po budžetskom skupu. Budžetski skup je skup čiji elementi su sve kombinacije količine dobara koje potrošač ili proizvođač (po ekonomskoj teoriji) imaju na raspolaganju.  U zadnjem članku prikazujemo metode za računanje Eulerove funkcije iz teorije brojeva. Na kraju će biti navedeni neki od otvorenih problema vezanih uz Eulerovu funkciju.

 

Želimo vam ugodno čitanje.

 

L. Grubišić

Boroj 30

Poštovani čitatelji,

izašao je 30 broj časopisa e.math. U ovom broju donosimo članke O zlatnom trokutu, Uparena optimizacijska metoda i CS-dekompozicija J-ortogonalnih matrica malog reda.

U članku O zlatnom trokutu autori Mirela Katić Žlepalo i Bojan Kovačić s Tehničkog veleučilišta Zagreb uvode pojam zlatnog trokuta, te prikazuju geometrijske konstrukcije vezane uz zlatni trokut koje se mogu izvesti ravnalom i šestarom. Članak je od posebnog interesa za metodičare matematike. U članku Uparena optimizacijska metoda, autori Luka Borozan, Slobodan Jelić, Domagoj Matijević, Domagoj Ševerdija sa Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Odjela za matematiku daju prikaz metoda gradijentnog i zrcalonog spusta u konveksnoj optimizaciji. Temeljem izloženh osnovnih svojstava metoda autori diskutiraju njihoev prednosti i mane i predlažu uparenu - hibridnu - metodu koja kombinacijom pristupa daje robustniji algoritam. Konačno, u članku CS-dekompozicija J-ortogonalnih matrica malog reda autora Vjeran Harija i Vide Zadelj-Martić prezentira se konstruktivna metoda (kombinacijom elementarnih hiperbolnih rotacija i refleksija) konstrukcije dijagonalizacijske matrice (matrice vlastitih vektora) dane indefinitne hermitske matrice. Također, autori daju prikaz algeberskih tehnika kojima se može analizirati odnos dva potprostora u prostorima s indefinitnom metrikom. Ovi rezultati vrijede općenito, no zbog smanjivanja tehničke zahtijevnosti prezentacije, koje ne bi bitno doprinjele razumijevanju tremeljnih koncepeata, autori daju prikaz ključnih tehnika sa svim detaljima na malim primjerim. Također, kratki diskutiraju veze ovakvog pristupa rješavanju indefinitnog simetričnog problema vlastitih vrijednosti u modernom softveru. Ovaj broj tako daje prikaz tehnika vezanih uz osnovne geometrijska preslikavanja (rotacije i zrcaljenja) iz tri različita kuta. MEtodičkog, optimizacijskom i kuta matrične analize.  

Na kraju, koristim ovu priliku zaželjeti svim čitateljima časopisa sve najbolje u nadolazećoj godini.

Luka Grubišić

Glasnik matematički 51.2

Novi broj Glasnika matematičkog
(51.2 - prosinac 2016)
će uskoro biti u tisku.
Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/
Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka
iz novog broja možete naći na
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/vol_51/vol51no2.html

Andrej Dujella

Rad HAZU, Matematičke znanosti, broj 20

Novi broj časopisa Rad HAZU, Matematičke znanosti
(Svezak 20, Knjiga 528) je u tisku.
Elektronska verzija je dostupna na web stranici
http://web.math.pmf.unizg.hr/~duje/radhazumz/vol20.html
te na portalu Hrčak
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=13318&lang=hr

Andrej Dujella

glavni urednik časopisa 

29. broj časopisa math.e

Poštovani čitatelji,

izašao je 29 broj časopisa math.e. U ovom pbroju vam donosimo članke Harmonijski brojevi i Euler-Mascheronijeva konstanta u kojem Tomislav Burić sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Lovro Sindičić, student na Prirodoslovno matematičkom fakultetu prezentiraju poveznice između harmonijskih brojeva i Euler-Mascheronijeve konstante. Na vrlo zanimljiv način, autori članka daju pregled svakodnevnih problema u čijem modeliranju se pojavljuju harmonijski brojevi. U članku Upotreba računalnih programa AutoCAD i SketchUp u nastavi nacrtne geometrije autora Kruno Ivić, Mirela Katić Žlepaloi Boris Uremović s Tehničkog veleučilišta Zagreb daju uvod u upotrebu programa 3D modeliranje u rješavanju problema nacrtne geometrije u nastavi na tehničkim studijima. Upute dane u članku mogu poslužiti kao direktni temelj za samostalni rad i eksperiment. U članku Lambda-račun kao osnova funkcijskog programiranja. autora Lovre Rožića, Jana Šnajdera i Mladen Vukovića dan je pregled teoretskih temelja funkcionalnog programiranja. Članak je pisan tako da bude pristupačan studentima diplomskih studija računarstva i matematike na prirodoslovnim i tehničkim fakultetima. U članku su također navedeni i primjeri u programskom jeziku Haskell. Članak ne pretpostavlja predznanje iz logike ili funkcionalnog programiranja, te daje dovoljne smjernice za početak samostalnog rada korištenjem novouvedenih koncepata. 

 

U ime uredništva, želim vam ugodno čitanje, te se zahvaljujem svim autorima članaka.

L. Grubišić

28. broj časopisa mathe.

Poštovani čitatelji,

 

izašao je 28 broj časopisa math.e.

u ovom broju donosimo članke Matematičke osnove AHP metode odlučivanja, autora Martine Benković, Damire Keček i Dušana Mundara sa Sveučilišta Sjever i Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i infomatike. U članku se prezentiraju osnovna svojstva pozitivnih recipročnih matrica i njihovih primjena na formulaciju hijerarhijske metode odlučivanja. Nadalje, dan je osnovni pregled primjena teorije matrica u teoriji odlučivanja. U članku Wavelet (valić) transformacija Marka Hajbe se daje pregled primjena transformacije valića u računarskoj obradi slike. Na kraju, u članku Formule za udaljenost točke do pravca u ravnini, u smislu l^p −udaljenosti, 1 ≤ p ≤  autora Aleksandre Jovičić i Kristiana Sabe daje se pregled problematike računanja udaljenosti točke od pravca u l^p prostorima. Familija normi l^p ima velike primjene u problemima statistike i računarskog vida gdje je potrebno postiči finije lokalno prepoznavanje svojstava slike -- općenito grozda entiteta sadržanih u slici. Na primjer, l^p norme -- za p \ne 2 -- bitno bolje prepoznaju rubove dijelova slike u odnosu na l^2 normu koja ima tendenciju izglađivanja rubova. Općenito, problem udaljenosti točke i pravca u l^p normi vodi na probleme konveksne optimizacije i članak kojega objavljujemo daje dobru intuiciju za problem optimizacije u normiranom prostoru.

Želim vam u ime uredništava uspješnu 2016 godinu i ugodno čitanje novog broja časopisa.

 

Luka Grubišić

Glasnik matematički 50.2

Novi broj Glasnika matematičkog
(50.2 - prosinac 2015)
će uskoro biti u tisku.
Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/
Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka
iz novog broja možete naći na
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/vol_50/vol50no2.html
Pristup punim tekstovima je moguć s institucija
koje imaju pretplatu ili razmjenu na Glasnik.

Andrej Dujella

Rad HAZU, Matematičke znanosti, broj 19

Novi broj časopisa Rad HAZU, Matematičke znanosti

(Svezak 19, Knjiga 523) je upravo izašao iz tiska.
Elektronska verzija je dostupna na web stranici
http://web.math.pmf.unizg.hr/~duje/radhazumz/vol19.html
te na portalu Hrčak
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=11705

Časopis je nedavno uključen u baze Scopus te Emerging Sources Citation Index  
(koja je dio Web of Science). Zadnji broj je već indeksiran u Web of Science 

 

Andrej Dujella

glavni urednik časopisa