Godišnjak Glasnika matematičkog

Novi broj Godišnjaka Glasnika matematičkog za 2017. je spreman za
tisak. Elektronska verzija je već dostupna na adresi
http://web.math.hr/glasnik/GodisnjakTracker.php?id=2017

Na adresi
http://web.math.hr/glasnik/godisnjak.html
dostupni su svi prilozi od 1966. do 2017. godine.

Josip Tambača

Broj 32

Dragi čitatelji,

 

objavljen je 32. broja časopisa math.e. U ovom broju donosimo članke na temu matematičkih nejednakosti, metodike nastave matematike (vizualni dokazi) i logike dokazivosti. U članku Beesackova nejednakost, autora Ivane Sočo i Maje Andrić dan je prikaz nekoliko različitih metoda dokaza Beesackove klase nejednakosti. Pored prikaza nekoliko bitno različitih pristupa dokazu ovij nejednakosti, što je od interesa studentima prvih kurseva iz matematičke analize, prezentirane su i zanimljive ilustracije metoda dokaza. U članku Vizualni i kratki dokazi - prilog kreativnoj nastavi matematike (1.dio), autora Darka Veljana i Ivane Marušić prikazujemo prvi u nizu članaka o vizualnim dokazima u matematici. Time na zanimljiv način nastavljamo ilustracijski niz iz prethodnog članka. Ovaj rad može biti posebno zanimljiv studentima nastavničkog smjera kao i nastavnicima u radu s darovitim učenicima. Topološka semantika logika dokazivosti, autora Luke Mikeca i Tina Perkova daje prikaz topološkog pristupa modalnoj logici. Time također imamo vizualan pristup važnim matematičkim konceptima, posebno u temeljnim računarskim znanostima.

U ime uredništva časopisa želim vam ugodno čitanje i uspješnu 2018.

 

Luka Grubišić

Glasnik Matematički 52.2

Novi broj Glasnika matematičkog (52.2 - prosinac  2017) će uskoro biti u tisku.
Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici.

Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka iz novog broja možete naći ovdje.
 
Dražen Adamović

U Zadru besplatna radionica pisanja projekata za program Europske unije Erasmus+

Agencija za mobilnost i programe EU u Zadru organizira dvodnevnu radionicu pisanja projektnih prijedloga za program Erasmus+ za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Radionica će se održati u utorak i srijedu 26. i 27. rujna u Velikoj vijećnici Zadarske županije, Ulica Božidara Petranovića 8.

Ova je radionica namijenjena nastavnicima, ravnateljima, pedagozima i ostalim predstavnicima ustanova u području strukovnog obrazovanja, a osobito potencijalnim, novim i manje iskusnim prijaviteljima projekata.
Polaznici će na radionici dobiti praktične savjete i pomoć u pripremi projektnih prijedloga.

Program Erasmus+ omogućuje primjerice odlazak učenika na stručnu praksu i osoblja na profesionalno usavršavanje u inozemstvo. Moguće je i partnerstvo s nekom od strukovnih ustanova u okviru kojega će razvijati nastavne planove u skladu s potrebama tržišta rada te razmjenjivati iskustva i inovativne ideje.

Sudionici radionice bit će upoznati i s primjenom Europskoga kreditnog sustava u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET). Riječ je o alatu za priznavanje ishoda učenja pojedinaca u drugoj europskoj zemlji s ciljem stjecanja kvalifikacije u domovini.

Sudjelovanje na radionici je besplatno uz obaveznu prijavu do 20. rujna putem prijavnog obrasca koji je dostupan na poveznici.

Više informacija o programu Erasmus+ dostupno je na mrežnim stranicama www.mobilnost.hr.

Rad HAZU, Matematičke znanosti, broj 21

Novi broj časopisa Rad HAZU, Matematičke znanosti 
(Svezak 21, Knjiga 532) će uskoro biti u tisku. 
Broj je posvećen uspomeni na profesora Sibu Mardešića.
 
Online verzija je dostupna na web stranici
te na portalu Hrčak 
 
Andrej Dujella
glavni urednik časopisa

Glasnik Matematički 52.1

Novi broj Glasnika matematičkog

(52.1 - lipanj 2017)

će uskoro biti u tisku.

Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/

Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka iz novog broja možete
naći na http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/vol_52/vol52no1.html

Dražen Adamović

Broj 31

Dragi čitatelji,

 

objavljen je 31. broj časopisa math.e. U ovom broju donosimo članke Neke primjene svojstva konveksnosti i konkavnosti u ekonomiji, authora Dorian Čudine i Ivana Slamića sa Sveučilište u Rijeci, Primjena Bayesove formule i algoritamskog pristupa Bayesovoj formuli na situacijama iz svakodnevnog života, Dragane Jankov Maširević  i  Matea Klarića sa Odjela za Matematiku, Sveučilište u Osijeku te Eulerova funkcija, autora Mirele Jukić Bokun i Andree Behin, također sa Sveučilište u Osijeku.

Glavna zajednička tema prva dva članka je matematička potpora odlučivanju u svakodnevnom životu. Algoritamski pristup matematičkim konceptima čini operativnom vezu između matematike i svakodnevnog života. Bayesovki pristup odlučivanju uz prisustvo nesigurnosti omogućava da se naše ekspertno znanje o domeni primjene na sustavni način iskoristi u traženju optimalnih parametara modela. S druge strane, a priorni izbor parametara modela može se smatrati i subjektivan. Bayesovski pristup omogućava da se izbor parametara modela interpretira kao minimizacija funkcije gubitka. To nas vodi do drugog članka u kojem pojam konveksnosti koristimo za traženje optimuma funkcije korisnosti ili funkcije proizvodnje po budžetskom skupu. Budžetski skup je skup čiji elementi su sve kombinacije količine dobara koje potrošač ili proizvođač (po ekonomskoj teoriji) imaju na raspolaganju.  U zadnjem članku prikazujemo metode za računanje Eulerove funkcije iz teorije brojeva. Na kraju će biti navedeni neki od otvorenih problema vezanih uz Eulerovu funkciju.

 

Želimo vam ugodno čitanje.

 

L. Grubišić

Boroj 30

Poštovani čitatelji,

izašao je 30 broj časopisa e.math. U ovom broju donosimo članke O zlatnom trokutu, Uparena optimizacijska metoda i CS-dekompozicija J-ortogonalnih matrica malog reda.

U članku O zlatnom trokutu autori Mirela Katić Žlepalo i Bojan Kovačić s Tehničkog veleučilišta Zagreb uvode pojam zlatnog trokuta, te prikazuju geometrijske konstrukcije vezane uz zlatni trokut koje se mogu izvesti ravnalom i šestarom. Članak je od posebnog interesa za metodičare matematike. U članku Uparena optimizacijska metoda, autori Luka Borozan, Slobodan Jelić, Domagoj Matijević, Domagoj Ševerdija sa Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Odjela za matematiku daju prikaz metoda gradijentnog i zrcalonog spusta u konveksnoj optimizaciji. Temeljem izloženh osnovnih svojstava metoda autori diskutiraju njihoev prednosti i mane i predlažu uparenu - hibridnu - metodu koja kombinacijom pristupa daje robustniji algoritam. Konačno, u članku CS-dekompozicija J-ortogonalnih matrica malog reda autora Vjeran Harija i Vide Zadelj-Martić prezentira se konstruktivna metoda (kombinacijom elementarnih hiperbolnih rotacija i refleksija) konstrukcije dijagonalizacijske matrice (matrice vlastitih vektora) dane indefinitne hermitske matrice. Također, autori daju prikaz algeberskih tehnika kojima se može analizirati odnos dva potprostora u prostorima s indefinitnom metrikom. Ovi rezultati vrijede općenito, no zbog smanjivanja tehničke zahtijevnosti prezentacije, koje ne bi bitno doprinjele razumijevanju tremeljnih koncepeata, autori daju prikaz ključnih tehnika sa svim detaljima na malim primjerim. Također, kratki diskutiraju veze ovakvog pristupa rješavanju indefinitnog simetričnog problema vlastitih vrijednosti u modernom softveru. Ovaj broj tako daje prikaz tehnika vezanih uz osnovne geometrijska preslikavanja (rotacije i zrcaljenja) iz tri različita kuta. MEtodičkog, optimizacijskom i kuta matrične analize.  

Na kraju, koristim ovu priliku zaželjeti svim čitateljima časopisa sve najbolje u nadolazećoj godini.

Luka Grubišić

Glasnik matematički 51.2

Novi broj Glasnika matematičkog
(51.2 - prosinac 2016)
će uskoro biti u tisku.
Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/
Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka
iz novog broja možete naći na
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/vol_51/vol51no2.html

Andrej Dujella

Rad HAZU, Matematičke znanosti, broj 20

Novi broj časopisa Rad HAZU, Matematičke znanosti
(Svezak 20, Knjiga 528) je u tisku.
Elektronska verzija je dostupna na web stranici
http://web.math.pmf.unizg.hr/~duje/radhazumz/vol20.html
te na portalu Hrčak
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=13318&lang=hr

Andrej Dujella

glavni urednik časopisa