torus

25. broj časopisa e.math

Dragi čitatelji

izašao je 25 broj časopisa e.math.

U ovom broju donosimo vam članke vzane uz primjene matematike u srodnim znanostima. U članku o Jacobsthalovom nizu, autora Bojana Kovačića, Mirjane Špoljarić i Luke Marohnića s Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, autori daju pregled klasičnih rezultata iz teorije brojeva. Nadalje, diskutiraju primjene i vezu s elementarnim staničnim automatima (elementary cellular automaton).

U članku Primjena teorije grupa u teoriji glazbe ili kako smjestiti Beethovena na torus, autora Maje Karage i A. Petrovečkog sa Sveučilišta u Zagrebu, dan je zanimljiv prikaz osnova teorije grupa i elementarne topologije. Također dane su definicije osnovnih pojmova iz teorije glazbe potrebnih za čitanje članka. Prikazana matematička teorija primjenjuje se, s konkretnim primjerima, na analizu glazbenih kompozicija. Članak je pisan pristupačnim jezikom i trebao bi biti samodostatan za čitanje.

Na kraju, u članku Metoda konačnih elemenata; teorija i praktična implementacija, autora Andreja Novaka sa Sveučilišta u Dubrovniku, dan je prikaz osnova teorije aproksimacija rješenja parcijalnih diferencijalnih jednadžbi metodom konačnih elemenata u jednoj prostornoj dimenziji. Posebno zanimljivo je da autor kao model primjer razmatra jednostavan model vibriranja klavirske žice.

 

U ime uredništva želim vam ugodno čitanje.

 

L. Grubišić

glavni urednik