Najava Broja 25 i do sada prihvaćeni članci

Broj 25 časopisa math.e bit će objavljen 31. kolovoza 2014. Do sada su prihvaćeni za objavljivanje sljedeći članci čijim konačnim verzijama se može pristupiti preko poveznica:

Broj će imati tri članka. Želimo ugodno čitanje svim čitateljima.

Share this