Rad HAZU, Matematičke znanosti, broj 18

Novi broj časopisa Rad HAZU, Matematičke znanosti
(Svezak 18, Knjiga 519) je u tisku.
Elektronska verzija je dostupna na web stranici
http://web.math.pmf.unizg.hr/~duje/radhazumz/vol18.html
te na portalu Hrčak
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=10359

 

Andrej Dujella

 

Share this