Matematički kolokvij

lokacija: 
Fakultet primijenjene matematike i informatike, Osijek
vrijeme: 
14.12.2023 - 14:00 - 15:00
Obavijest o predavanju na Matematičkom kolokviju:
 
U četvrtak, 14. prosinca 2023. u 14 sati u predavaonici 3 na Fakultetu primijenjene matematike i informatike u Osijeku
 
doc. dr. sc. Matko Ljulj, Odjel za matematiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 
održat će predavanje na Matematičkom kolokviju pod naslovom:
 
"Lower dimensional models in elasticity"
(sažetak:
https://www.mathos.unios.hr/images/predavanja/MLjulj-MKolokvijEng.pdf)
 
 
Voditelj Matematičkog kolokvija
Izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović
Fakultet primijenjene matematike i informatike
Sveučilište u Osijeku
 
 
Share this