Rad HAZU, Matematičke znanosti, broj 28

Novi broj časopisa Rad HAZU, Matematičke znanosti
(Svezak 28, Knjiga 558), 
posvećen 70. rođendanu akademika Marka Tadića,
će uskoro biti u tisku. Broj je uredio akademik Goran Muić.
 
Online verzija je već dostupna na web stranici
te na portalu Hrčak
 
Andrej Dujella
glavni urednik časopisa
Share this