Seminar za dinamičke sustave

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
19.04.2024 - 14:00 - 16:00
U petak 19.04.2024. u 14h (u dvorani 109) 
Luka Kraljević, diplomski student na PMF-MO, održat će dva seminara iz literature:
  •  "Primjena kvazikonformalnih preslikavanja u holomorfnoj dinamici : elementarni primjer"
Pozivaju se svi zainteresirani.
 
Maja Resman
Share this