Seminar za teoriju reprezentacija

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
12.12.2023 - 17:15 - 19:00
Representation theory seminar
 

Tuesday, December 12 at 17:15, room 109
 
Pavle Pandžić: Reprezentacije realnih grupa pomoću softvera Atlas

Everybody is invited.

Karmen Grizelj

Share this