Seminar za optimizaciju i primjene

lokacija: 
Fakultet primijenjene matematike i informatike, Sveučilište u Osijeku
vrijeme: 
13.12.2023 - 12:00 - 13:00

Na Seminaru za optimizaciju i primjene Fakulteta primijenjene matematike i informatike Sveučilišta u Osijeku, a u okviru Zajedničkog doktorskog studija matematike, održat će se predavanje:

Sandeep Kumar Soni, Department of Mathematics, Faculty of Science, University of Zagreb
  "A generalised von-Neumann type decomposition in terms of Friedrichs systems"

Predavanje će se održati u srijedu 13. prosinca 2023. s početkom u 12:00, Predavaonica 2.

Sažetak predavanja nalazi se na web stranici:
http://www.mathos.unios.hr/index.php/znanost/kolokviji-i-seminari/semina…
  

Share this