Seminar za teoriju vjerojatnosti i Seminar za funkcionalnu analizu

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
04.04.2023 - 16:00 - 18:00

U okviru Seminarza teoriju vjerojatnosti i Seminara za funkcionalnu analizu, u utorak, 4.4.2023., u 16:00 sati u predavaonici A002 (PMF - Matematički odsjek) održat će se javna obrana teme doktorske disertacije 

Aleksandra Bulja (PMF - Matematički odsjek) pod nazivom:

 

"Ocjene za homogene Fourierove multiplikatore i višeparametarsku maksimalnu Fourierovu restrikciju".

 

Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju ovom zanimljivome predavanju.

 

Detaljnije informacije o predavanju možete naći na web.math.pmf.unizg.hr/zzvs

Petra Lazić

 

Share this