Seminar za teoriju brojeva i algebru i ZCI-a QuantiXLie

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
29.03.2023 - 10:15 - 12:00
U srijedu 29.3.2023. s početkom u 10:15, u predavaonici br. 104, 
Lejla Smajlović (Univerzitet u Sarajevu)
održat će predavanje u okviru Seminara za teoriju brojeva i algebru 
i ZCI-a QuantiXLie pod naslovom
 
   "Kanonički generatori Atkin-Lehner-ovih grupa, njihove singularne invarijante 
              i primjena na eksplicitnu teoriju polja klasa ideala". 
      
Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju predavanju. 
 
Voditelji seminara: 
Andrej Dujella
Alan Filipin
Ivica Gusić
Borka Jadrijević
Filip Najman
Share this