Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
30.03.2023 - 12:15 - 14:00

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje Vas poziva na javnu
obranu teme doktorske disertacije

Ana Perković:  Algoritmi i konvergencija metoda Jacobijevog tipa

koje će se održati 30.3.2023. u 12:15 u predavaonici A318. Više
informacija o ovom predavanju možete naći na
http://degiorgi.math.hr/seminari/predavanje.php?id_pred=133 .

                               Tina Bosner

Share this