Seminar za topologiju

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
27.02.2023 - 11:00 - 13:00

U okviru Seminara za topologiju u ponedjeljak 27.2. u 11 sati u predavaonici 104  

Zoran Škoda će održati predavanje pod naslovom
 
Neke konstrukcije orbistrukosti i strukture na njima

Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju predavanju.  

Sažetak:  

 
Usporedit će se nekoliko pristupa pojmu orbistrukosti, odnosno
kako konkretno prelazimo iz jednog prikaza (npr. preko atlasa) u drugi
(npr. preko grupoida).
S pažnjom na topološke i diferencijalno-geometrijske aspekte definirat
će se orbistrukost petlji
i orbistrukost tromosti dane orbistrukosti. Uvest ćemo adekvatnu
varijantu svežnjeva nad orbistrukošću i snopova nad orbistrukošću.

Ovo predavanje je u sklopu niza od nekoliko međusobno povezanih
seminara o cikličkoj homologiji, orbistrukostima i centru, no bit će
koncipiran tako da se može razumjeti od početka bez obzira na
prethodni motivirajući seminar za širu tematiku serije. Između ostalog
ovaj drugi seminar neće spominjati ni cikličku homologiju ni
Drinfeld.Majidov centar.

 

Share this